هیچ نتیجه ای وجود ندارد
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 390 08:05
درس خارج فقه جلسه 391- زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره قلم - جلسه 3 11:00
تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 4 - زنده 11:15
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00